×

§ .1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r.

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.sklep-mysliwski.com jest Hubert Smugowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Trop Hubert Smugowski z siedzibą pod adresem Olewin 96, 98-300 Wieluń. NIP 8321919840 oraz REGON 100237740. Sklep myśliwski "TROP" CENTRUM MYŚLISTWA I STRZELECTWA We Wrocławiu przy ul. Opolska 145C czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.00, w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 , adres poczty elektronicznej: info@sklep-mysliwski.com

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany lub powystawowy.

Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.sklep-mysliwski.com w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

 

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sklep-mysliwski.com lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu stacjonarnego pod numerem telefonu: +48 512 037 125

Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.

  Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.

  Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, przelewem błyskawicznym lub kartą płatniczą za pomocą systemu płatności PayU oraz Przelewy24.pl lub przelewem na konto sklep-mysliwski.com. Formy płatności i możliwe sposoby wysyłki zamówienia opisane są w zakładce: Wysyłka i płatności na stronie www.sklep-mysliwski.com

  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia.

  W przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto  sklep-mysliwski.com lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy sklepu: info@sklep-mysliwski.com

  W przypadku płatności poprzez system PayU oraz Przelewy24.pl - w chwili otrzymania na przez sklep-mysliwski.com potwierdzenia dokonania zapłaty.

  Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.

  Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.

  Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e-mail na adres info@sklep-mysliwski.com

  Sprzedawca każdorazowo poprosi klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  W chwili zamówienia przez klienta produktu który z różnych przyczyn posiada błąd w cenie (pomyłka podczas dodawania produktu do ofert sklepu) został wystawiony omyłkowo i zawiera błąd cenowy np. o błędnej cenie bądź cenie równej 0zł. sklep-mysliwski.com zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

  Produkty zamówione w sklepie internetowym dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  Zamówienia realizowane są w ciągu 1-4 dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2-4 dni roboczych pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym).

  Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.

  Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem celem rozwiązania zaistniałego problemu.

  Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie Polski jest stały i wynosi 16zł w przypadku płatności przelewem i 20zł dla zamówień za pobraniem. W przypadku zamówień za kwotę większa niż 500zł brutto, zamówienia zostają wysłane za darmo nie zależnie od wybranego sposobu płatności (dotyczy zamówień z adresem dostawy na terenie Polski).

  W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

 

§ 4. Zwroty i wymiany

  Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego tutaj

  W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.

  Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.

  W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.

  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Pobierz formularz - zwrotu produktu

 

§ 5. Reklamacje

  Sklep internetowy sklep-mysliwski.com rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  Sklep-mysliwski.com odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

  Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że sklep-mysliwski.com ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

  W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy odesłać reklamowany produkt wraz z szczegółowym opisem wady reklamowanego produktu na adres: Centrum Myślistwa i Strzelectwa,  ul. Opolska 145C  52-013 Wrocław lub adres mailowy: info@sklep-mysliwski.com  

Pobierz formularz - Reklamacje

 

§ 6. Prawa autorskie

Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego sklep-mysliwski.com  należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej sklep-mysliwski.com  bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami sklep-mysliwski.com , stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

 

§ 7. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów niebędących osobami prawnymi.

Dane osobowe podane przez Klienta nie będącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e –mail) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez właściciela sklepu (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń). Podstawę i zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości opisano w § 8 Regulaminu.

Klient może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:

założenie konta Użytkownika i administrowanie nim,

udostępnienie usługi e-mail newsletter,

udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,

zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.

Administratorem danych osobowych jest: Hubert Smugowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Trop Hubert Smugowski z siedzibą w Olewin 96, 98-300 Wieluń. NIP 8321919840. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: info@sklep-mysliwski.com, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:

udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody o której mowa w ust. 2,

konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych (przy czym każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”), oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto Klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Działania Klienta skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.

Podczas odwiedzin Klienta na stronie internetowej sklepu zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowania użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

wywołujące wobec Klienta skutki prawne,

wpływające na niego w podobny istotny sposób.

Dane osobowe, które są w dyspozycji Administratora są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Klienta. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług na które wyrażono zgodę lub w celu udziału w konkursie lub akcji promocyjnej.

Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku Klient ma możliwość wyrazi sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.

 

§ 8. Warunki sprzedaży broni lub amunicji, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń

Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.:

Z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 1-5 i 7-10 Regulaminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia opisane w § 7 ust. 6 Regulaminu w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.

Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep-mysliwski.com.

W związku z powyższym, serwis sklep-mysliwski.com, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 1000 z 2018 r.),

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

§ 10. Odstąpienie od umowy

W razie chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić formularz odesłać go pocztą do siedziby sklep-mysliwski.com albo wysłać na maila info@sklep-mysliwski.com

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Loading...